BLIKKENSLAGERARBEIDS

Vårt firma utfører alle slags blikkenslagerarbeid. Vi kan realisere store oppdrag nøyaktig etter kundens anvisninger. Vi begrenser oss dog ikke bare til masseproduksjon. Vi tilbyr også individuelle prosjekter for bedrifter og privatpersoner. Det kan være elementer av takkonstruksjoner, terskele, utvendige vinduskarmer og andre blikkelementer. Hvert oppdrag, uavhengig av størrelsen behandles som like viktig. Vi vet hva god kvalitet er og vi tilbyr våre kunder bare slik standard.

login
register