HVAC

Som spesialister i industrielle sanitæranlegg tilbyr vi tjenester knyttet til installasjon av varmesystemer, ventilasjon og klimaanlegg for produksjonsbygg, lagere samt private hus. Anvendte teknologier og våre kunnskaper i dette emne garanterer en kompleks gjennomføring av oppdraget. Vi tilbyr hjelp på hvert steg av investeringen - i prosjektering og i laging av sanitærinstallasjoner og elektriske installasjoner. Løsninger vi bruker muliggjør skaping av effektive og økonomiske HVAC - systemer som er grunnleggende for god drift og vedlikehold av objektet.

Våre montører og ingeniører kan arbeide på de mest krevende prosjekter og garantere at de vil utføres rask, rettidig og i samsvar med avtalte kostnader.

login
register