TRAPESFORMEDE PLATER

Profilerte plater er perfekt i industribygninger, handelsbygninger og i oljeindustrien. Det er en økonomisk løsning og et holdbart material til taktekking og fasadetekking. Mangfoldig bruk og mulighet til å isolere bygningen i flere etapper gir investoren gode muligheter avhengig av behov og budsjett.

 

Vi har stor erfaring i prosjekter, der slik løsning ble brukt. Vi har kunnskaper og ferdigheter som gjør at vi kan realisere også de vanskeligste og største prosjekter. Alle våre ansatte har fått opplæring og har nødvendige kvalifikasjoner. Ved bruk av profesjonelt utstyr og verktøy kan de gjennomføre oppdrag på hvilket som helst sted i verden.

login
register