STILLASSYSTEMER

Vi disponerer over diverse stillassystemer og et team av kvalifiserte spesialister. Vi deltar i gjennomføring av de største industrielle og komersielle prosjekter på mange steder i Europa. Avhengig av behov og prosjektets størrelse tilbyr vi kompleks hjelp i prosjektering og valg av stillaset, dets montasje, vedlikehold og rask demontasje.  Blant våre spesielle tjenester finner man bl. a.: habitat - et system av tette vernekonstruksjoner som garanterer sikkerhet ved bruk av varmt arbeid som sveising, arbeid med vinkelslipper på oljeplattformer og oljeraffinerier (The Habitat-safety welding system).

 

Bruk av de beste løsninger tilpasset kundenes behov og høyeste europeiske sikkerhetsnormer gjør at vi kan tilby full støtte og problemfri betjening på hvert trinn av samarbeidet. Med vår bred erfaring og kunnskaper er vi en solid og sikker partner for de største firmaer i Europa og i verden. Vi kan sende våre montasjegrupper til et valgfritt sted og garanterer rask og god gjennomføring av oppdraget.

login
register