SANDWICHPANELER

En av vår hovedspesialisering er montasje av sandwichpaneler. Denne typen av isolering er en veldig effektiv og rimelig løsning for lagrer og andre typer industribygg. Slike konstuksjoner muliggjør en rask og økonomisk gjennomføring av investeringen og samtidig sikrer god isolering. Våre kunder har tilgang til forskjellige systemer i denne teknologien. Vi hat attester og sertifiseringer fra ledende produsenter i denne bransjen, og kan tilby komplekse løsninger som baserer seg på det utvalgte systemet. Våre spesialister vet hvordan man rask og nøyaktig monterer disse løsninger selv på de største arealer eller plasser man har dårlig tilgang til. Våre spesialister er blitt verdsett av investorer i hele verden.

login
register