KURSENE

I vårt firma satser vi på personalet. Vi kjenner verdien til en erfaren og kvalifisert arbeidstaker.

Derfor er det viktig for oss å satse på kompetanser til våre ansatte. Vi finner ut ambisiøse og begavete mennesker som vil utvikle sin yrkeskarriare ifølge våre arbeidsstandarder.

Takket være våre spesialistiske opplæringskurser kan de bli verdifulle og etterspurte arbeidstakere. Våre ansatte har de beste kompetanser på markedet som er til stor nytte til våre krevende kunder. Flerårig erfaring i organisering av opplæringskurs gjør at vi har et profesjonelt og erfaren personale som nå jobber på oppdrag i hele verden og viser at våre opplæringsmetoder er de beste i bransjen.

 

 

Vi tilbyr følgende opplæring

 

Blikkenslager / Taktekker

 

Etter fullført opplæring vil deltakere ha brede kunnskaper og nødvendige ferdigheter som muliggjør god og rask bearbeiding og laging av blikkelementer. I løpet av kurset satser vi spesielt på praktisk undervisning.

Dessuten forbereder kurset til:

- Laging av elementer i blikk

- Laging av taktekkingselementer i blikk

- Reparasjon og vedlikehold av profilerte tak/veggplater

- Analyse og lesing av tekniske skisser og fastsetting av omfanget til taktekkerarbeider, nødvendig utstyr, verktøy og maskiner.

- Vurdering av kvalitet på materialer brukt til blikkenslager-/taktekkingsarbeid

- Fjerning av forskjellige typer takbelegg

- HMS ved taktekkings- og blikkenslagerarbeid

Kurset gir en mulighet til å finne arbeid i moderne industribedrifter og entreprenører både hjemme i landet og utenlands.

 

 

Fasademontør

 

Etter fullført opplæring vil deltakere ha brede kunnskaper og nødvendige ferdigheter som muliggjør god og rask bearbeiding og laging av blikkelementer og profiler. I løpet av kurset satser vi spesielt på praktisk undervisning.

Dessuten forbereder kurset til:

- Laging av elementer i blikk

- Laging av aluminiumsfasader i blikk

- Reparasjon og vedlikehold av blikkfasader

- Analyse og lesing av tekniske skisser og fastsetting av omfanget til montasjearbeider, nødvendig utstyr, verktøy og maskiner.

- Vurdering av kvalitet på materialer brukt til montasjearbeid

- Fjerning av forskjellige typer fasader

- HMS ved montasjearbeider

Kurset gir en mulighet til å finne arbeid i moderne industribedrifter og entreprenører både hjemme i landet og utenlands.

 

 

Isolasjonsmontør

 

Vårt kurs vil sikre kursets deltakere kvalifikasjoner som er nødvendige til å arbeide i bedrifter som spesialiserer seg i montasje av isolasjonsmaterialer, konstruksjonselementer og aluminiumsmantler til industriisolasjoner. Kurset varer i 128 timer. Kurset omfatter teoretisk undervisning (30%) og praktisk undervisning (70%). I dette yrket veldig viktige er praktiske ferdigheter og erfaring.

Etter fullført kurs vil deltakeren kunne utføre:

- Montasje av varmeisolering

- Montasje av lydisolering og vibrasjonsisolering

- Montasje av brannisolering

- Montasje av aluminiumsmantler, støtte- og bærendekonstruksjoner til industriisolasjoner.

- Reparasjon og demontasje av industriisolasjon

 

Opplæring føres av høykvalifisert personal og deltakere får i tillegg teoretiske materialer utarbeidet ifølge utførelsesstandarder til ledende europeiske bedrifter innen industriisolasjoner, retningslinjer til FESI og EN standarder.

Blikkenslager, industrielle isolasjoner (Verkstedsmedarbeider)

Dette kurset er rettet til alle som allerede har erfaring i yrket (min. 2 år). Fullføring av kurset vil hjelpe deltakere å finne jobb i bl.a. kjemisk industri, oljeindustri, glass- eller jernverk, kraftverk, forbrenningsanlegg, sementanlegg, verft og oljeplattformer. Denne typen av arbeidene gis i oppdrag til firmaer som spesialiserer seg i isolasjoner, hvor man må ha ferdigheter til å produsere prefabrikkerte deler og mantler som beskytter industriisolasjoner.

Etter fullført kurs vil deltakeren ha følgende ferdigheter:

 

- Forberedelse av konstruksjonselementer og alumantler for industrielle isolasjoner.

- Utførelse av støtte- og bærendekonstruksjoner til industriisolasjoner.

- Mantling av industrielle isolasjoner som rørledninger, rørbend, tanker, reduksjonsrør osv.

- Utførelse av arbeider knyttet til rekonstruksjon og reparasjon av konstruksjonselementer i isoleringsmantler

Dessuten vil vi forklare hvordan man skal interpretere skisser, skjemaer og hvordan man skal skjelne mellom foskjellige maskiner og verktøy i blikkenskalgerfaget. Vi vil lære hvordan man lager enkle elementer i blikk.

 

 

Oppmåler (Verkstedsmedarbeider)

Vår opplæring er rettet til personer med erfaring i yrket (minst 3 år). Etter fullført kurs vil den ansatte lese isometri og ta mål på rørledninger og beholdere, rørbender med forskjellige radius, reduksjonsrør, kanaler og andre elementer som er nødvendige til å lage konstruksjon og mantle industrielle isolasjoner. Kurset varer i 80 timer og omfatter teoretisk undervisning (30%) og praktisk undervisning (70%). I dette yrket er praktiske ferdigheter og erfaring veldig viktige.

Etter fullført kurs vil deltakeren selvstendig:

- tegne isometrier

- lese tekniske tegniger og isometrier

- bruke metermål til å ta målinger av vinkler og diametere

Blacharz izolacji przemysłowych (warsztat)
Oppmåler (Verkstedsmedarbeider)

Vår opplæring er rettet til personer med erfaring i yrket (minst 3 år). Etter fullført kurs vil den ansatte lese isometri og ta mål på rørledninger og beholdere, rørbender med forskjellige radius, reduksjonsrør, kanaler og andre elementer som er nødvendige til å lage konstruksjon og mantle industrielle isolasjoner. Kurset varer i 80 timer og omfatter teoretisk undervisning (30%) og praktisk undervisning (70%). I dette yrket er praktiske ferdigheter og erfaring veldig viktige.

Etter fullført kurs vil deltakeren selvstendig:

- tegne isometrier

- lese tekniske tegniger og isometrier

- bruke metermål til å ta målinger av vinkler og diametere

Blacharz-Dekarz
Monter izolacji przemysłowych

Monter fasad
login
register