OVERFLATEBESKYTTELSE

Vi har spesialistisk utstyr og kvalifiserte ansatte som vil ta seg av sandblåsing og maling av rørledninger og stålkonstruksjoner. Våre spesialister har erfaring fra maling og sandblåsing av flere tusen kilometer med rørledninger og alle slags industrielle metallkonstruksjoner. Vårt arbeid utføres på en profesjonell og sikker måte. Vi vet hva det betyr å holde fristen og hvordan man skal oppfylle sine forpliktelser. Vårt arbeid er en forbindelse av god håndverk og kompetanser.

login
register