Tinsmith & Insulation

Hos oss er den høyeste arbeidsstandarden like viktig som arbeidssikkerheten. Derfor har vi utarbeidet regler og direktiver som viser høye standarder av vårt arbeid:
- vi respekterer og oppfyller strengeste kvalitets- og sikkerhetsnormer som gjelder i land vi jobber i.
- vi garanterer at vi vil oppfylle alle kvalitets- og sikkerhetsnormer som gjelder hos våre kunder og på prosjekter vi jobber med.
- vi gjennomfører systematisk HMS-arbeid.
- sikkerhet av våre ansatte er alltid på første plass. Vi reduserer risiko ved å bruke nødvendig sikkerhetsutsyr og andre sikkerhetstiltak.
- vi gjennomfører periodisk helsekontroll og vaksinasjoner hvis det er påkrevd i det landet vi jobber i.
- etter kundenes ønske kan vi fremvise all nødvendig dokumentasjon og forsikringspoliser til våre ansatte.
- vi gjennomfører periodiske interne konkurranser. De ansatte lærer fra hverandre og det gir oss en mulighet til å velge de beste.
- det er strengt forbudt å drikke alkohol og innta andre rusmidler på arbeidsplassen og under hele kontraktsperioden.
- vi vil at vår merke skal assosieres med høy kvalitet av arbeid og kundebetjening. Derfor har vi implementert og realiserer ISO-systemer og systematisk opplæring av våre ansatte.

login
register